Performance
Modern Equipment and Machinery
Nature
Environment Protection
Technology
Innovation & Science
Productivity
High Quality
Partnership
Experience & Responsability

Acasa

Despre Noi

Programului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD).

ENPARD este o inițiativă politică nouă, care face parte din angajamentul UE pentru o creștere incluzivă și stabilitate în vecinătatea sa și recunoaște importanța potențială a agriculturii din punctul de vedere al securității alimentare, al producției sustenabile și al ocupării forței de muncă din mediul rural ENPARD a fost creat prin două comunicări comune ale Comisiei Europene și ale Serviciului European de Acțiune Externă, din martie și mai 2011.

UE oferă tuturor țărilor partenere posibilitatea de a participa la un dialog pe tema ENPARD și este pregătită să оi ajute la implementarea politicilor ENPARD și a reformelor conexe pe toți cei angajați să transforme agricultura/dezvoltarea rurală оntr-un sector prioritar al cooperării lor cu UE. Acest lucru va include asistență оn pregătirea strategiilor de dezvoltare agricolă și rurală pe termen lung оmpreună cu toate părțile interesate relevante, precum și оn crearea capacităților instituționale necesare la nivel național și local.

ENPARD se va baza pe experiența dobвndită de UE оn procesul de reformare a agriculturii și a zonelor rurale оn țările aflate оn faza de preaderare și va ține seama de diversitatea experiențelor și a eforturilor din țările partenere.

ENPARD adoptă, de asemenea, o abordare strategică și holistică, cu accent puternic pe participarea societății civile și a părților interesate din sector. Strategia sectorială națională, care definește provocările și obiectivele sectoarelor, constituie baza unui dialog politic оntre UE și partenerii săi.

Pentru ENPARD, dialogul ar trebui să conducă la programe de lucru multianuale comune, pregătite de țările partenere și convenite cu UE, оn cadrul cărora țările să оși definească obiectivele politicilor оn materie de agricultură și dezvoltare rurală. Acest dialog va facilita și schimburile regionale și va contribui la identificarea acțiunilor-pilot acolo unde este necesar.

 

Detalii - Agricultură şi dezvoltarea rurală (ENPARD)

Languages

Please publish modules in offcanvas position.